VIN Kft Bemutatkozás Tevékenységek Hírek Elérhetőségek Naptár Dokumentumtár
vinkft.hu
Képzési programok
Tréning programok
Projektek
Innováció
Befektetés
Szolgáltatások
Dokumentumok
Szlovák nyelvi képzésTurisztikai képzésVállalkozásfejlesztési képzés

HUSK/1101/1.6.2-0326 projekt

Tanulj, hogy vállalkozhass, vállalkozz, hogy fejlődhess!

Képzések kezdő vállalkozóknak

 

VIN Vidékfejlesztési Innovációs Nonprofit Kft. térítésmentes képzéseket szervez vállalkozási alapok illetve turizmus témakörökben a Magyar-Szlovák határmenti térségben élők részére. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló HUSK/1101/1.6.2 projekt keretében a kedvezményezett partnerek 234.907,70 Euro ERFA támogatásban részesültek. Magyarországon Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék hátrányos helyzetű területein, míg Szlovákiában Nyitra megyében hirdetik meg a képzéseket, amelyre bárki jelentkezhet a program célterületéről.

Az Ipoly torkolatától keletre eső határmenti terület társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térség, mindkét országban, magas a munkanélküliségi ráta. A munkaerő-piaci helyzet rossz, mely szoros kapcsolatban áll a térség alacsony tőkevonzó képességével. Ez a projekt ezekre a problémákra kíván megoldást találni kiemelten a pályakezdő fiatalok, és a gyereknevelésből a munkavilágába visszatérő nők képzésével, és ezáltal a munka világába történő visszavezetésével.

 Jelenleg a határ menti települések vállalkozásainak együttműködései nagyon kezdeti stádiumban vannak, ráadásul a gazdasági kapcsolatok ezeknek csak nagyon kis szegmensét alkotják. A térség gazdasági felzárkóztatásához azonban mindenképpen szükség van a helyi és a határon átnyúló gazdaság dinamizálására, ehhez pedig kiváló lehetőséget biztosíthatnak a projekt eredményeként potenciálisan megvalósuló gazdasági együttműködések.

 A program során a VIN Vidékfejlesztési Innovációs Nonprofit Kft. vezetésével a partnerek összeállítanak egy a vállalkozások alapítását és egy turisztikai képzést segítő tananyagot – amelyet a projekt végén nyilvánosságra bocsátanak –, valamint  kétszer 90 fős két országra kiterjedő pilot képzést bonyolítanak le, amely kiegészül a szlovák oldalon egy alapszintű magyar nyelvi képzéssel, míg magyar oldalon egy alapszintű szlovák nyelvi képzéssel.

 A projekt megvalósításával előreláthatólag csökken a munkanélküliség az érintett megyékben, A hosszú távú képzési program beindítása fejleszti a határ két oldalán, a turisztikai szolgáltatók és vállalkozások közötti együttműködést. A képzés keretében a gyakorlati életben is használható ismeretanyagot adnak át a hallgatóknak.

 Ezen lehetőségek kiaknázása és továbbépítése katalizátorként hathat a térség szerkezeti összehangolásában és fejlesztésében, és további területek fejlődését segítheti elő. Változatossá teszi a határtérség gazdaságát, új gazdasági tevékenységeket és bevételeket generál közvetlenül a szektorban, és közvetve katással lesz - az új piacok kialakításával - a helyi termékek és szolgáltatások értékesítésére. A projekt kapcsolódik az Európai Szociális Alap foglalkoztatási, munkaerő-piaci, civil, humánerőforrás-fejlesztési programjaihoz a kormány foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi programjaihoz. A projekt illeszkedik az ÚSZT részét képező Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseihez

 A projekt során megerősödnek a határon átnyúló kapcsolatok, a korábbi alkalomszerű kapcsolat rendszeres együttműködéssé fejlődik, a térség turisztikai szolgáltatói, és egyéb gazdasági területeken vállalkozási tevékenységet folytatók között. A képzéseken résztvevők között kialakuló személyi kapcsolatok megnyitják az utat további együttműködések számára, nemcsak a projektben részt vevő, hanem kívülálló személyek, szervezetek között is új együttműködési lehetőségek nyílnak.

A gazdasági kapcsolatok fejlődése elősegítheti sok sajátságos határterületi szükséglet és hiányosság szakszerű kezelését – mint például a különböző gazdasági tevékenységek elősegítése a határrégiókban; új munkahelyek teremtése, szakmai tapasztalatok szerzése; a térség vonzerejének, szolgáltatásainak és infrastruktúrájának mennyiségi és minőségi fejlesztése.

 A projekt eredményes befejezése még inkább egységes közösséggé formálja a jelenlegi partnerségi viszonyt, hiszen az elért eredményeket közösen tudjuk hatékonyan felhasználni a jövőben. A projekt szakmai hátteret kíván nyújtani a Magyar-Szlovák határ-menti térségben tevékenykedő KKV-k, civilszervezetek munkavállalói részére is a tananyag nyilvánossá tételével. A szervezeti fenntarthatóságot biztosítja továbbá az együttműködés folyamatos bővítése a térség KKV-ival, civil szervezeteivel, és rajtuk keresztül az önkormányzatokkal.


Szlovák nyelvi képzésTurisztikai képzésVállalkozásfejlesztési képzés


Megosztás

Bookmark and Share Enigro - Online Marketing Center

Oszd meg ezt az oldalt ismerőseiddel a közösségi portálokon
Facebook

Tanulj, hogy vállalkozhass, vállalkozz, hogy fejlődhess. Képzések kezdő
vállalkozóknak

vezető partner
VI
N Vidékfejlesztési Innovációs Nonprofit Kft

Partnerséget építünk

ERFA támogatás: 234 907,70 EUR